East West Arena
Nya affärer från öst till väst!

Kontakt

Kontakt

Konferensen East West Arena är ett samarbete mellan näringslivsutvecklingsbolagen Futurum i Narvik, Expandum i Gällivare och Progressum i Kiruna.

Futurum
www.futurum.no
Postboks 609
8507 Narvik
Ann-Hege Lund
Telefon: +47 76 96 73 00
futurum@futurum.no
Expandum
www.expandum.se
Box 840
982 28 Gällivare
Jerry Gundmalm
telefon +46 (0)70 311 36 70
info@expandum.se
Progressum
www.progressum.se
Hjalmar Lundbohmsvägen 48
981 31 Kiruna
Camilla Kruukka
Telefon +46 (0)980 137 66
admin@progressum.se

Arrangeras av:

Expandum

Progressum

Futurum

Med hjälp av: