East West Arena
Nya affärer från öst till väst!

Program

Preliminært Program

Dag 1 Tirsdag 20. november

Fremtidens logistikk

Fra ord til handling

The New Silk Road

  • Ny operativ jernbaneløsning
  • Xi’an Inland Port
  • Kouvola Cargo
  • Brukere av denne transportkorridoren
  • Utstillingsområde med mye tid til møter

Årets møteplass fokuserer på nettverk og koblinger mellom transportører, speditører, vareeiere, eksportører, importører, fiskerinæringen, industrinæringen, handelsnæringen og andre med interesse for handel mellom Europa og Asia.

Dag 2 onsdag 21. november

Mineralsamling

  • The Norwegian Arctic Strategy
  • Energy, Industry and Minerals
  • Minerals & New Technology
  • Scarcity of Resources in Europe
  • Mineral Resources in Sweden

Dette er et eget frittstående arrangement hvor deltagere fra dag 1 vil ha mulighet å delta hvis ønskelig.