East West Arena
Nya affärer från öst till väst!

Alle foredragene fra East West Arena-konferansen er nå publisert!

Foredragene fra East West Arena-konferansen kan nå lastes ned:

 

Kjetil B Michaelsen – Praktiske løsninger for å møte utfordringer i nord: Michalesen_Praktiske losninger

Kay Endre Fjørtoft – Utfordringer ved satelittkommunikasjon i nord: Fjortoft_Communication challenges

Christian P Iversen – AltInn – nasjonalt kontaktpunkt ovenfor utenlandske næringsdrivende: Iversen_Altinn

Kjell Åke Johansson – North Business Arena – utveckling inom små och medelstora företag: Johansson_NBA

Øistein Kaarbø – Grensesprengende logistikkmuligheter øst-vest: Kaarbo_Grensesprengende logistikk

Geir Frantzen – Harmonisering av yrkesfag på Nordkalotten: Frantzen_NORPA

Vidar Haukebøe – Harmonisering av yrkesfag på Nordkalotten: Haukeboe_OstVest

Veronica Apelqvist – Muligheter for bearbeiding av fisk i nabolandene: Apelqvist_BD fisk

Utviklingsselskapene Futurum, Expandum og Progressum: Utviklingsselskapene_4

Elisabeth Aspaker – Samarbeid over grensene i nord: Aspaker_Samarbeid over grensene

Bo Krogvig – Samarbeid i praksis i mer enn 100 år: Bo Krogvig_LKAB

Per André Ødegård – Arctic Air + Style, verdens største vinteractionsportserie: Odegard_Arctic Air and style

Trond Øverås – Visit Arctic Europe: Overas_Visit Arctic Europe

Ragnar Olsen – Havet og fremtidens mat: Olsen_Havet og fremtidens mat

Ståle Slemmen – Utfordring og muligheter ved å distribuere fisk på Nordkalotten: Slemmen_Distribusjon av fisk

Arne Markussen – Karbonfangst og lagring – CO2 Transport med skip: Markussen_CCStransport

Stefan Savonen – LKABs klimatarbete och möjligheter att minska emissioner av CO2: Savonen_LKAB

Thomas Björnström – innledning og personliga betraktningar: Bjornstrom_intro

Stig Winther & Stig Solem – Et Nordnorsk eventyr, fra ute-is til getliga? Stig Winther_Narvik Hockey

Stig Arne Engen & Petter Daae – Næringsliv, idrett og sponsing: EngenDaae_TIL

Mikael Lasu – Vi lever inte på minnen, men på drömmar: Mikael Lasu_Kiruna IF

Bjørn Bardal – sponsor og bidragsyter til lokalsamfunnet: Bardal_Sparebank1NN