East West Arena
Nya affärer från öst till väst!

Gratis bussresa från Sverige!

Gratis bussresa ordnas från Sverige, vill du åka med?

Är intresset tillräckligt stort chartrar vi bussar som avgår den 17 oktober och åter den 19:e. I anmälan markerar du om du vill åka med. Mer information kommer via e-post närmare avresa.