East West Arena
Nya affärer från öst till väst!

Leder for logistikk i Cermaq Norway AS, Ståle Slemmen, kommer til Narvik 18. oktober!

Ståle Slemmen vil fortelle om «Utfordringer og muligheter ved å distribuere fisk på Nordkalotten».Ståle Slemmen

Ståle Slemmen er leder for logistikk i havbrukskonsernet Cermaq. Frem til september 2014, da han startet opp i Cermaq, hadde han stillingen som trafikksjef i DB Schenker.

Cermaq Norway AS består av 49 heleide og 2 deleide matfiskkonsesjoner for laks i Nordland og Finnmark, 4 heleide og 2 deleide settefiskkonsesjoner i Nordland, samt 3 lakseslakterier. Cermaq Norway AS har hovedkontor i Nordfold i Steigen, og konsernet har rundt 530 ansatte.
Cermaq Norway AS omsetter for over 3 milliarder NOK.

Han har vært innom de fleste områder som omhandler fisketransport fra hele Norge og til store deler av verden. Da mye av Cermaqs aktivitet skjer i «nærområdene», har han førstehånds kunnskap om logistikkutfordringer på Nordkalotten.