East West Arena
Nya affärer från öst till väst!

Ovan och under jord

June Sollund och Jan Moström kommer. June Sollund, Vd för Visit Narvik kommer och pratar om turismens behov av kommunikationer, om samarbeten över landsgränserna och hur turismen kan bidra till den gröna förändringen. Jan Moström, Vd för LKAB, berättar om kärnan i LKAB:s affär och att de vill vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i branschen.

June Sollund Vd Visit Narvik

June Sollund, Vd Visit Narvik.

Jan Moström, Vd LKAB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom blir det mer om ett hållbart Malmfälten med stora affärsmöjligheter, digitalisering och innovationer i nytt entreprenörskap, universitet + näringsliv = samarbete som ger mer och infrastruktur och kommunikationer som funkar.

Mingel, affärsmöten, utställningar och bowlinglandskamp ramar in arrangemanget. Du kommer väl? Anmäl dig idag >>